Adopterade

Den som är adopterad har varit med om minst en tidig separation som barn. Detta kan för många personer innebära svårigheter i livet på olika sätt. Det kan handla om svårigheter med tillit i relation till nära vänner eller till en partner. Problem kan upplevas i relation till att man själv blir förälder eller vid separationer. Det kan också handla om svårigheter med intimitet och fysisk beröring.

På samma sätt kan föräldrar till adoptivbarn, personer/par med barnlöshetsproblematik och liknande behöva stöd av en psykoterapeut med särskild kunskap i dessa frågor. Jag har genomgått utbildning för psykoterapi med adopterade personer och har stor erfarenhet av att arbeta med den särskilda problematik som är kopplad till dessa situationer.