Handledning och utbildning

Handledning:

Handledning kan erbjudas såväl enskilt som i grupp. Irene handleder olika yrkesgrupper som på olika sätt möter människor i sitt yrke. Du kan få patienthandledning och/eller processhandledning. Arbetsledare kan också handledas i personalfrågor.

Utbildning:

Föredrag och utbildningar skapas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.
Exempel på ämnesområden: Adopterade/adoptionsfamiljen, parterapi och sensualitetsträning, familjebehandling, dynamisk sexologi, anknytningsteori, Trauma, affektfokuserad psykoterapi mm.