Irene Lainio

Irene Laino psykoterapeut
Socionom och sexolog. leg. Psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Cert. hypnospsykoterapeut med EMDR utbildning. Grundutbildning i tolvstegsbehandling. Vidarutbildning i Affektfokuserad korttidsterapi, och psykoterapi med adopterade.

Jag har kurser i EFT, Emotionally Focused Therapy, sexualmedicin mm. Med ny forskning och lagstiftning inom mitt yrkesområde, håller jag mig alltid ajour. Jag är medlem i flera psykoterapiföreningar; www.rpc.nu , www.svensksexologi.se , www.chp.nu , www.sfrp.se , och www.sept.nu