Psykoterapi

Irene Lainio arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt, och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern psykoanalytisk forskning, anknytningsteori och relationsteori i enlighet med evidensbaserade metoder. Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som …

Trauma

Forskning har visat att traumaarbete bör inbegripa tekniker som på olika sätt involverar kroppsliga upplevelser då trauma ofta förankrats i kroppen utan möjlighet att mentaliseras och bearbetas. Exempel på detta är somatisering, smärtproblematik PTSD och …

Parterapi / familjeterapi

Parterapi: Irene Lainio erbjuder känslofokuserad/affektfokuserad parterapi, EFT,  i frågor kring relation, barnlöshetsproblematik, samarbete, sexualitet mm. Negativa mönster präglade av kontaktlöshet och känslomässiga svårigheter ersätts med öppenhet, engagemang och trygghet i parrelationen. Familj: Svårigheter, prövningar och …

Sexologi

Problem kan ta sig uttryck på olika sätt – inte minst genom sexualiteten. Sexuella problem kan visa sig på olika sätt och orsakerna till dessa problem kan variera mycket. Jag har stor erfarenhet av att …

Adopterade

Den som är adopterad har varit med om minst en tidig separation som barn. Detta kan för många personer innebära svårigheter i livet på olika sätt. Det kan handla om svårigheter med tillit i relation …

Handledning och utbildning

Handledning: Handledning kan erbjudas såväl enskilt som i grupp. Irene handleder olika yrkesgrupper som på olika sätt möter människor i sitt yrke. Du kan få patienthandledning och/eller processhandledning. Arbetsledare kan också handledas i personalfrågor. Utbildning: …