Trauma

Forskning har visat att traumaarbete bör inbegripa tekniker som på olika sätt involverar kroppsliga upplevelser då trauma ofta förankrats i kroppen utan möjlighet att mentaliseras och bearbetas. Exempel på detta är somatisering, smärtproblematik PTSD och panikångest. Tekniker som hypnos och EMDR är evidensbaserade metoder för detta. Det finns också möjlighet till katt och hundassisterad psykoterapi, då detta kan vara behjälpligt vid anknytningstrauma.

Irene Lainio erbjuder psykoterapi och hjälp i dessa frågor