Essinge Psykoterapi

Essinge Psykoterapi

Psykoterapi för alla

Välkommen till Essinge Psykoterapi

Essinge Psykoterapi AB erbjuder samtalshjälp i frågor som rör relationer, samliv och sexualitet. Irene Lainio erbjuder enskilda samtal, stödsamtal, krisbearbetande samtal och psykoterapi. Du kan också komma tillsammans med din partner för parsamtal eller du kanske behöver samarbetssamtal kring ditt/dina barn tillsammans med den andra föräldern.
Ibland arbetar Irene med hela eller delar av familjen i familjebehandling.
M.a.o erbjuder vi Psykoterapi för enskilda personer, familjerådgivning eller parterapi. Du kan även få handledning eller en skräddarsydd utbildning, enskilt eller i grupp.

Psykoterapi
Psykoterapi
Irene Lainio arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt, och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern...
Läs mera
Trauma
Trauma
Forskning har visat att traumaarbete bör inbegripa tekniker som på olika sätt involverar kroppsliga upplevelser...
Läs mera
Parterapi / familjeterapi
Parterapi / familjeterapi
Parterapi: Irene Lainio erbjuder känslofokuserad/affektfokuserad parterapi, EFT,  i frågor kring relation, barnlöshetsproblematik, samarbete, sexualitet mm....
Läs mera
Sexologi
Sexologi
Problem kan ta sig uttryck på olika sätt – inte minst genom sexualiteten. Sexuella problem...
Läs mera
Adopterade
Adopterade
Den som är adopterad har varit med om minst en tidig separation som barn. Detta...
Läs mera
Handledning och utbildning
Handledning och utbildning
Handledning: Handledning kan erbjudas såväl enskilt som i grupp. Irene handleder olika yrkesgrupper som på...
Läs mera

Psykoterapi

Irene Lainio arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt, och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern psykoanalytisk forskning, anknytningsteori och relationsteori i enlighet med evidensbaserade metoder. Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med 2-4 bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där man tillsammans formulerar hur och kring vad man skall arbeta.

Bedömningen kan leda fram till stödsamtal, krisbearbetande samtal, korttids psykoterapi samt icke tidsbegränsad psykoterapi för både par och familjer och enskilda personer.I modern psykodynamiskt psykoterapi baseras teorin på aktuell forskning med en huvudsaklig inriktning på relations- och anknytningsteorier. Detta innebär att terapeut och patient tillsammans försöker förstå den problematik patienten upplever. Målet är att ge patienten större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv vilket ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv.

Psykoterapi
Psykoterapi
Irene Lainio arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt, och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern...
Läs mera
Trauma
Trauma
Forskning har visat att traumaarbete bör inbegripa tekniker som på olika sätt involverar kroppsliga upplevelser...
Läs mera
Parterapi / familjeterapi
Parterapi / familjeterapi
Parterapi: Irene Lainio erbjuder känslofokuserad/affektfokuserad parterapi, EFT,  i frågor kring relation, barnlöshetsproblematik, samarbete, sexualitet mm....
Läs mera
Sexologi
Sexologi
Problem kan ta sig uttryck på olika sätt – inte minst genom sexualiteten. Sexuella problem...
Läs mera
Adopterade
Adopterade
Den som är adopterad har varit med om minst en tidig separation som barn. Detta...
Läs mera
Handledning och utbildning
Handledning och utbildning
Handledning: Handledning kan erbjudas såväl enskilt som i grupp. Irene handleder olika yrkesgrupper som på...
Läs mera

Trauma

Forskning har visat att traumaarbete bör inbegripa tekniker som på olika sätt involverar kroppsliga upplevelser då trauma ofta förankrats i kroppen utan möjlighet att mentaliseras och bearbetas. Exempel på detta är somatisering, smärtproblematik PTSD och panikångest. Tekniker som hypnos och EMDR är evidensbaserade metoder för detta. Det finns också möjlighet till katt och hundassisterad psykoterapi, då detta kan vara behjälpligt vid anknytningstrauma.

Irene Lainio erbjuder psykoterapi och hjälp i dessa frågor

Handledning och utbildning

Handledning:

Handledning kan erbjudas såväl enskilt som i grupp. Irene handleder olika yrkesgrupper som på olika sätt möter människor i sitt yrke. Du kan få patienthandledning och/eller processhandledning. Arbetsledare kan också handledas i personalfrågor.

Utbildning:

Föredrag och utbildningar skapas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.
Exempel på ämnesområden: Adopterade/adoptionsfamiljen, parterapi och sensualitetsträning, familjebehandling, dynamisk sexologi, anknytningsteori, Trauma, affektfokuserad psykoterapi mm.

Irene Lainio

Irene Laino psykoterapeut
Socionom och sexolog. leg. Psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Cert. hypnospsykoterapeut med EMDR utbildning. Grundutbildning i tolvstegsbehandling. Vidarutbildning i Affektfokuserad korttidsterapi, och psykoterapi med adopterade.

Jag har kurser i EFT, Emotionally Focused Therapy, sexualmedicin mm. Med ny forskning och lagstiftning inom mitt yrkesområde, håller jag mig alltid ajour. Jag är medlem i flera psykoterapiföreningar; www.rpc.nu , www.svensksexologi.se , www.chp.nu , www.sfrp.se , och www.sept.nu