Familjeterapi

Irene Lainio erbjuder skräddarsydd behandling för familjer. Arbetet utförs enskilt eller tillsammans med andra utredare, psykoterapeuter och familjebehandlare i ett upparbetat nätverk. Vi arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt synsätt med en grund inom modern psykoanalytisk forskning, anknytningsteori, relationsteori och även systemteori. Familjebehandling erbjuds ofta i hemmet. Observationer och terapeutiska interventioner ges då utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv i autentiska situationer i familjens vardagssituation och naturliga miljö.
Ibland behöver fokus och arbetet riktas enbart till föräldrarna, vanligen sker detta genom föräldrasamtal på Essinge psykoterapimottagning.

Metoden, grundutbildning, teori och arbetssätt är utmärkt för att bemöta socialtjänstens arbetssätt och utgångspunkt utifrån BBIC, Barns Behov I Centrum, där frågor kring anknytning, omsorgsförmåga och relation är centrala och i linje med psykodynamiska relationella teorier.