Psykoterapi

Irene Lainio arbetar utifrån ett psykodynamiskt relationellt, och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern psykoanalytisk forskning, anknytningsteori och relationsteori i enlighet med evidensbaserade metoder. Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med 2-4 bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där man tillsammans formulerar hur och kring vad man skall arbeta.

Bedömningen kan leda fram till stödsamtal, krisbearbetande samtal, korttids psykoterapi samt icke tidsbegränsad psykoterapi för både par och familjer och enskilda personer.I modern psykodynamiskt psykoterapi baseras teorin på aktuell forskning med en huvudsaklig inriktning på relations- och anknytningsteorier. Detta innebär att terapeut och patient tillsammans försöker förstå den problematik patienten upplever. Målet är att ge patienten större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv vilket ökar förmågan att förstå och påverka sitt liv.