Välkommen till Essingepsykoterapi

Essinge psykoterapi AB erbjuder samtalshjälp i frågor som rör relationer, samliv och sexualitet. Jag erbjuder enskilda samtal, krisbearbetande samtal, stödsamtal och psykoterapi.

Du kan också komma tillsammans med din partner för parsamtal eller du kanske behöver samarbetssamtal kring ditt/dina barn tillsammans med den andra föräldern. Jag erbjuder familjebehandling och omsorgsutredningar i familjer för socialtjänstens räkning. Du kan få handledning eller en skräddarsydd utbildning, enskilt eller i grupp